Rotten meat là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Rotten meat là gì?

Rotten meat là từ tiếng Anh dịch có nghĩa là "thịt thối", tức những loại thịt bị hư và bốc mùi hôi thối (thúi). Từ này được sử dụng để đề cập đến tình trạng của thực phẩm, cụ thể là thịt (heo, bò, gà...).


  • Rotten: mục nát, thối rữa, đã hỏng,…
  • Meat: thịt, sản phẩm thịt,…


Rotten meat thường dùng để chỉ các loại thịt nói chung, rằng chúng đã thối không thể sử dụng được nữa. Chúng bị để quá hạn sử dụng, và bị hư hại do các yếu tố khác nhau (thời tiết, nhiệt độ, thời gian). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad