Pretexting là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Pretexting là gì?

Pretexting là từ dùng để đề cập đến hình thức giả danh thành một ai đó, để khai thác thông tin của người khác. Nó thường được sử dụng nhiều nhất thông qua dịch vụ viễn thông như điện thoại hoặc internet.


  • pretext: lấy cớ là, viện lý do, cái cớ...


Pretexting có nghĩa giả danh thành một người khác (nhà báo, nhân viên, cảnh sát...) để có thể tiếp cận và khai thác những thông tin của đối tượng mà họ nhắm đến. Mục đích việc làm này là khác nhau trong từng trường hợp, cũng như những thông tin mà họ tiếp cận sẽ có giá trị khác nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad