Preso là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Preso là gì?

Preso là từ viết tắt của "presentation", có nghĩa thuyết trình hoặc giới thiệu. Đây là cách viết không chính thức (informal) được sử dụng trong văn viết như một cách rút gọn câu chữ, và nó đương nhiên không xuất hiện trong những văn bản mang tính chất quan trọng (như công việc hay học tập).


Presentation dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nghĩa là thuyết trình, sự trình bày, sự giới thiệu, biễn diễn, phô ra, diễn xuất, trình diễn. Một số từ tương đương preso về mặt ngữ nghĩa như: introduction (giới thiệu), awarding (trao giải), debut (ra mắt), demonstration (trình diễn), appearance (xuất hiện)...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad