Platonic love là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Platonic love là gì?

Platonic love có nghĩa là "tình yêu platonic" hay "tình cảm plantonic" khi dịch sang tiếng Việt . Từ này được cho là có nguồn từ nhà triết học Platon (hay Plato), khi ông thể hiện quan điểm của mình về tình yêu.


Theo đó, thì thứ tình yêu này là một dạng tình cảm ràng buộc 2 người lại với nhau mà không liên quan đến xác thịt và không cần phải có dục vọng. Platinoc love tiến triển lên bởi đam mê và yêu thương chân thành, nó đơn giản là một tình yêu sâu sắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad