Personal space là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Personal space là gì?

Personal space có nghĩa là không gian cá nhân, tức không gian riêng tư của một người nào đó. Nó là một nơi mà ở đó, người ta có thể tự do thể hiện bản thân, làm bất cứ điều gì mình thích.


  • personal: cá nhân, riêng, dành riêng, riêng tư...
  • space: khoảng trống, khoảng không, khoảng, khoảng cách...


Personal space được coi như là khoảng cách mà một cá nhân muốn giữ giữa họ và người khác để cảm thấy thoải mái tự do. Ví dụ, tôn trọng không gian cá nhân của người khác là không dòm ngó hay dèm pha họ một cách quá mức, không tự tiện vào phòng làm việc hay nơi ở của họ mà không được cho phép...


Ngày nay, việc này được chú trọng rất nhiều, ngoài ra nó còn là một đề tài cho các nghiên cứu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad