Parseltongue là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Parseltongue là gì?

Parseltongue là từ được cho rằng xuất phát từ bộ truyện nổi tiếng Harry Potter. Nó tương đương với từ "snake language" trong tiếng Anh, dịch có nghĩa là "xà ngữ" hay "ngôn ngữ của rắn".


Trong truyện Harry Potter thì parseltongue là ngôn ngữ của loài rắn, và cá nhân nào sử dụng được thứ tiếng này thì gọi là Parselmouth. Những người Parselmouth hay còn được biết đến dưới tên gọi "xà khẩu", đây là một kỹ năng rất hiếm, nó dựa trên đặc điểm di truyền (cha truyền con nối). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad