Paradigm shift là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Paradigm shift là gì?

Paradigm shift có nghĩa là "chuyển đổi mô hình" hoặc "thay đổi hệ hình" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Tức là thay đổi hoặc chuyển đổi một thứ gì đó sang một thứ khác, mà nó có thể sẽ tốt hơn.


  • Paradigm: mẫu, mô hình, hệ hình, kiểu...
  • Shift: thay đổi, luân phiên, đổi chỗ, ...


Paradigm shift xuất hiện khá nhiều trong lĩnh vực kinh doanh mua bán (bất động sản, sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt). Nó như một cách có thể sẽ giúp cải thiện tình trạng hiện tại, hoặc có thể sẽ giúp phát triển hơn, phù hợp hơn, và có nâng suất cũng như lợi nhuận tốt hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad