Off the rack là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Off the rack là gì?

Off the rack tạm dịch sát theo nghĩa tiếng Anh có nghĩa là "ra khỏi giá đỡ". Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của off the rack là dùng để nói đến những sản phẩm thời trang (quần áo) được làm sẵn với số lượng lớn để bán.


  • off: ra khỏi, tắt, thôi, rời, ngừng...
  • the: cái, ấy, này, người,...
  • rack: giá đỡ (để đồ đạc), bệ đỡ, khung, dàn...


Off the rack là từ được sử dụng để đề cập đến những sản phẩm may sẵn và được bày bán hàng loạt, chứ không phải được thiết kế hay đặt hàng riêng bởi một cá nhân cụ thể nào. Cụm từ này là một thuật ngữ dùng trong lĩnh vực thời trang may mặc, còn có cách viết khác là off-the-rack. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad