Off base là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Off base là gì?

Off base có nghĩa là sai, không chính xác, không đúng, nhầm lẫn, không phù hợp, không đáng tin. Đây là một từ tiếng Anh, được sử dụng như một tính từ hay trạng từ.


  • Off: tắt, đi, rời, khỏi, đi rồi, xa cách...
  • Base: cơ sở, nền, căn cứ, điểm tựa, nền móng, nền tảng...


Off base thường dùng để nói đến một việc, một người hay một thứ gì đó được cho là không đúng. Tùy từng trường hợp xuất hiện khác nhau trong các hình huống mà ta sẽ hiểu nó sao cho phù hợp với ngữ cảnh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad