Ocean eyes là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Ocean eyes là gì?

Ocean eyes có nghĩa là "mắt đại dương", tuy nhiên có thể dịch chính xác hơn là "mắt xanh".  Tại sao lại như vậy, vì đại dương có màu xanh nên có lẽ vì thế mà họ dùng nó để nói đến màu mắt.

  • Ocean: đại dương, biển, hải dương...
  • Eye (số nhiều eyes): mắt, con mắt...

Ocean eyes dùng để nói đến những ai có màu đôi mắt màu xanh, một đôi mắt đẹp. Ngoài ra, từ này cũng được dùng làm tên cho một số bài hát cũng như album của một số nghệ sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad