Non human là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Non human là gì?

Non human có nghĩa là "không phải con người", tức một cái gì đó không phải là người. Từ này hay thường được sử dụng trên mạng internet, đặc biệt là trong các trang mạng xã hội, khi đề cập đến những tài khoản ảo.


  • non: không, thể hiện sự phủ định.
  • human: con người, loài người, nhân loại.


Tóm lại, non human đề cập đến thứ gì đó hoặc ai đó mà không phải con người. Chẳng hạn như, một công cụ nhắn và trả lời tin nhắn tự động, phần mềm tự động trò chuyện, rô bốt (robot), ... Đôi khi, từ này dùng để nói đến một sinh vật, hoặc thứ gì đó có khả năng cũng như sức mạnh phi thường mà nhân loại không thể nào biết được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad