Nailed it là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Nailed it là gì?

Nailed it nếu dịch sát sang nghĩa tiếng Việt thì có nghĩa "đã đóng đinh nó", tuy nhiên nghĩa này lại không hoàn toàn chính xác. Từ nail it ( nailed it, quá khứ thêm -ed ) dùng nói đến việc thành công trong một vấn đề nào đó, hoặc làm một thứ gì đó chính xác và hoàn hảo.


  • nail: bắt giữ, tóm, đóng đinh, cái đinh, ...
  • it: nó, cái đó, con vật đó, điều đó, ...


Nailed it được sử dụng trong khá nhiều các tình huống khác nhau, tạm hiểu theo nghĩa đen là "bắt được, làm được, tóm được" một thứ gì đó, và nghĩa bóng là "hay quá, xuất sắc, tuyệt vời, trúng phóc". Nó hay dùng để khen ngợi một ai đó, tỏ ý hài lòng, khích lệ.

 

Chẳng hạn như: That was an amazing match. You nailed it. (Đó là một trận đấu không tưởng. Bạn quá hay.) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad