Internal clock là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Internal clock là gì?

Internal clock dịch ra có nghĩa "đồng hồ nội bộ". Tuy nhiên, nó hiện có 2 nghĩa phổ biến. Phổ biến nhất, từ internal clock dùng để đề cập đến giờ giấc ăn ngủ của con người, hay có thể gọi là "đồng hồ sinh học" bên trong mỗi người. Ví dụ như: đến 11g đêm thì cảm thấy buồn ngủ. Và nó không chỉ dùng cho người, mà từ này còn có thể áp dụng cho sinh vật và thực vật nữa.

Riêng về ý nghĩa thứ hai của nó, thì internal clock dùng để nói đến đồng hồ hoạt động bên trong máy tính hoặc các thiết bị điện tử, nó giúp cho người dùng có thể theo dõi thời gian.

  • internal: ở trong, nội bộ, bên trong, nội địa...
  • clock: đồng hồ, bấm giờ, ghi giờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad