Im here for you là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Im here for you là gì?

Im here for you thực chất là kiểu viết của I'm here for you có nghĩa là tôi ở đây vì bạn. Trong đó, im là kiểu viết không chính thức của i'm, và đôi khi cũng có nhiều trường hợp lượt bỏ đi mà chỉ sử dụng here for you.


  • i: tôi, anh, em...
  • here: đây, ở chỗ này, ở đây.
  • for: vì, cho, dành cho, bởi vì, ...
  • you: bạn, anh, em...


Câu nói " (I'm) here for you" thường được dùng để nói với những người mà bạn quan tâm, hoặc người cần được giúp đỡ. Nó như một cách để trấn an, động viên, cũng như thể hiện tình cảm với người khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad