Green politics là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Green politics là gì?

Green politics có nghĩa là "chính trị xanh" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Green politics hay còn được biết đến với tên ecopolitics - là hệ thống bao gồm các tư tưởng chính trị nhằm tạo ra một xã hội xanh, sạch và thân thiện với môi trường.


  • green: xanh lá, lục, xanh, tươi, tái xanh.
  • politics: hoạt động chính trị, chính kiến, quan điểm chính trị.


Từ này được dùng khi nói đến việc làm chính trị, có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của xã hội nhưng vẫn đảm bảo được sự bền vững của hệ sinh thái. Và không chỉ đơn giản như vậy, những người ủng hộ "chính trị xanh" cũng chia sẻ rất nhiều ý tưởng liên quan đến các vấn đề khác nhau, như: nữ quyền, môi trường, bảo tồn, hòa bình...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad