Got the juice là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Got the juice là gì?

Got the juice tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "lấy nước trái cây". Tuy nhiên, nghĩa của từ này lại có nhiều ẩn ý khác nhau và ý nghĩa thật sự của nó cũng cần được tranh luận thêm.


Theo một số nguồn tin, thì got the juice dùng để nói đến việc làm được một cái gì đó có vẻ hay ho, thú vị. Chẳng hạn như, vừa kiếm được tiền, vừa tìm được bạn gái...


  • got (quá khứ của get): lấy được, đã lấy, có...
  • the: cái, con, ấy, này...
  • juice: nước ép (trái cây), dịch ép... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad