Good shot là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Good shot là gì?

Good shot là từ tiếng Anh có nghĩa "bắn tốt lắm". Tuy nhiên, trong văn nói đôi khi từ này đặc biệt có nhiều cách hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
  • Good: tốt, giỏi, hay, tuyệt, …
  • Shot: bắn, phát đạn, phát bắn, phát súng.

Good shot dịch sát theo nghĩa hiểu là "bắn tốt lắm". Khi nói đến từ này, thì nó thường dùng cho những tay súng thiện xạ, bắn hay, bắn giỏi ở ngoài đời thật (binh lính) hoặc trong những trò chơi bắn súng (game).

Ngoài ý nghĩa trên, đôi khi từ này còn mang nghĩa "cám ơn". Ví dụ như khi một người nào đó làm một cái gì đó hay ho giúp bạn, bạn cũng có thể dùng từ này.

Hoặc đơn giản, khi muốn khen ngợi ai về một hành động gì, thì good shot cũng như 1 cách để thể hiện việc tán dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad