Get it right là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Get it right là gì?

Get it right có nghĩa là "làm cho nó đúng", tức làm một thứ gì đó để nó không còn sai nữa. Get it right xuất hiện nhiều trong văn nói, và cả trong tên cũng như lời nhạc của các ca khúc.


  • get: làm cho, khiến cho, được, có được, nhận được, đến, tới, đạt đến.
  • it: nó, cái đó, vật đó, điều đó,....
  • right: đúng, phải, bên phải, tốt, điều phải, điều thiện, điều đúng đắn...


Từ này được dùng trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng nhìn chung nghĩa vẫn không thay đổi là mấy. Chẳng hạn như, get it right là làm cho đúng những việc làm sai, làm chính xác những việc đang làm dang dở (làm đúng hướng), ngoài ra cũng có nghĩa làm điều tốt (phù hợp với đạo đức)... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad