Family-friendly là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Family-friendly là gì?

Family-friendly có nghĩa là "gia đình thân thiện", tức thân thiện và phù hợp với mọi người trong gia đình. Từ này thường đề cập đến các sản phẩm hay dịch vụ nào đó, mà chúng có thể phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, bao gồm cha mẹ và cả trẻ nhỏ.


  • family: gia đình, dòng họ, gia quyến, chủng tộc, gia thế, dòng dõi...
  • friendly: thân thiện, thuận lợi, thuận tiện, thân thiết, thân mật...


Family-friendly là một từ kết hợp giữa 2 từ family và friendly, với dấu gạch nối ở giữa. Nó dùng để lưu ý rằng thứ gì đó sẽ hợp với nhiều đối tượng lẫn lứa tuổi của những người trong gia đình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad