English major là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

English major là gì?

English major có nghĩa là "chuyên nghành tiếng Anh", từ này thường được sử dụng trong giáo dục. Nó hay xuất hiện trong các chương trình đào tạo của các cấp bậc đại học hoặc cao đẳng, được xem như là một chuyên nghành có giáo trình hẳn hoi.


  • english: tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, người dân Anh, liên quan đến Anh.
  • major: chuyên nghành, chuyên đề, chính, cơ bản, chủ yếu...


English major thường được biết đến như một chuyên nghành về ngôn ngữ Anh. Những cá nhân theo học, khi kết thúc khóa học sẽ nhận được những chứng chỉ bằng cấp, họ có thể dùng nó để ứng tuyển vào những vị trí khác nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad