Doomsayer là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Doomsayer là gì?

Doomsayer tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "người nói vận số". Từ này dùng để nói đến những người dự đoán trước được những việc không tốt xảy ra trong tương lai. 


Doomsayer được cho là sự kết hợp của 2 từ doom và sayer. Trong đó, doom: chết, cái chết, sự hủy diệt, sự bất hạnh, số mệnh... sayer: người nói, người đưa ra một thông báo (tuyên bố).


Doomsayer có thể là bất cứ ai, và những sự việc được họ nói (tuyên bố, dự đoán, phán) có thể ở trong bất cứ lĩnh vực nào (chính trị, tôn giáo, thiên tai, tai nạn, thảm họa...).  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad