De novo là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

De novo là gì?

De novo là một từ của tiếng Latin, dịch sang tiếng Việt có nghĩa "từ đầu" hoặc "một lần nữa". 

Trong tiếng Anh nó tương đương với các từ, như: afresh (một lần nữa), again (lần nữa), from the beginning (từ đầu), …

De novo có thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và có thể mang nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như trong sinh học, có một đột biến mầm mới nhưng nó lại không được thừa hưởng bởi bố hoặc mẹ của nó, thì gọi là đột biến de novo (được tham khảo thêm tại wikipedia).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad