Cut the apron strings là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Cut the apron strings là gì?

Cut the apron strings là cụm từ dùng để nói đến việc "gỡ bỏ sự phụ thuộc vào một ai đó / thứ gì đó". Tức là tự lập, tự thân, độc lập, không còn lệ thuộc vào bất kì cá nhân nào.


Nếu dịch sát theo nghĩa tiếng Việt, thì cut the apron strings có nghĩa "cắt dây tạp dề".

  • cut: cắt, đốn, chặt, chém, thái, xẻo, gọt...
  • the: cái, ấy, này...
  • apron: tạp dề, vòng da, khăn...
  • string: dây, chuỗi, chùm...


Tóm lại, cut the apron strings là đề cập đến việc không còn hoặc còn rất ít sự ràng buộc trong mối quan hệ, mà trước đây đã từng có. Chẳng hạn như, khi lên cao đẳng hoặc đại học, bạn phải rời quê để lên thành phố học, phải cách xa người thân, thì đó có thể gọi là cut the apron strings. 


Hoặc một ví dụ trong lĩnh vực khác: một tổ chức viện trợ khoản chi phí nào đó cho công ty, nhưng giờ lại cắt giảm đi, không tiếp tục thực hiện nữa.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad