Corporate slave là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Corporate slave là gì?

Corporate slave có nghĩa là "nô lệ công ty", tức những người quá lệ thuộc vào công ty của họ. Từ này được dùng để đề cập đến người làm việc quá mức, quá sức cho công ty mà gần như bị bốc lột.


  • corporate: công ty, doanh nghiệp, đoàn thể, tập thể.
  • slave: nô lệ, đầy tớ, người làm việc tối tăm mặt mũi.


Sau đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang trở thành corporate salve:

+ ngủ ít hơn do công việc, làm nhiều việc giờ hơn.

+ lo lắng về hiệu suất, cảm nhận của sếp dành cho bản thân.

+ cảm thấy bất bình nhưng lại không thể nói với ai trong công ty.

+ mất cân bằng trong cuộc sống, lúc nào cũng bị công việc ảnh hưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad