Bubble burst là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Bubble burst là gì?

Bubble burst tạm hiểu có nghĩa là "vỡ bong bóng", "nổ (vỡ) bọt" khi dịch sang tiếng Việt. Từ này là từ được dùng để đề cập đến khoảng thời gian đang rất thành công nhưng lại đột ngột kết thúc.


  • bubble: bong bóng, bọt, nổi bọt, …
  • burst: nổ, sự nổ, vỡ, nổ tung, vỡ tung...


Bubble burst được sử dụng khi nói về việc đang thành công, đang tốt đẹp nhưng bỗng chốc không còn nữa. Ví dụ như: nghành bất động sản rất có lãi và đã phát triển rất tốt, nhưng hiện tại lại hạ nhiệt đi rất nhiều, đó có thể gọi là tình trạng "vỡ bong bóng" (bubble burst), 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad