Bad friend là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Bad friend là gì?

Bad friend dịch từ tiếng Anh có nghĩa là "bạn xấu". Nó dùng để nói đến những người bạn không những không mang lại lợi ích gì cho bản thân chúng ta, đôi khi còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo một cách nào đó tiêu cực.

  • Bad: xấu, tồi, dở, ác, ...
  • Friend: bạn, người bạn,...

Để dẫn chứng hết những hành động được coi là của bad friend thì thật không thể nào có thể kể hết. Chúng ta phải tự mình cảm nhận và đưa ra nhận định của bản thân xem ai là người bạn tốt, ai là người bạn xấu .... phải không các bạn? :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad