Allodoxaphobia là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Allodoxaphobia là gì?

Allodoxaphobia là từ có nguồn gốc tiếng Hy Lạp, có nghĩa "sợ hãi ý kiến". Nó được cho là sự kết hợp của 3 từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại gồm allo, dox và phobía.


  • allo: khác biệt, khác nhau, khác.
  • dox: ý kiến, quan điểm.
  • phobia: sợ, sợ hãi.


Allodoxaphobia đề cập đến việc một ai đó sợ hãi việc người khác bày tỏ ý kiến với bản thân họ. Đây có thể coi là một hội chứng(căn bệnh) ở người, ai mắc phải thường rất sợ phải trao đổi ý kiến và tham gia vào cuộc trò chuyện với những người khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad