Alcohol abuse là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Alcohol abuse là gì?

Alcohol abuse là từ dùng để nói đến các hành vi, thói quen của người sử dụng rượu. Hay nói cách khác, alcohol abuse có nghĩa là "lạm dụng rượu", tức nghĩa sử dụng rượu một cách bừa bãi, quá mức cần thiết.

  • Alcohol: rượu, cồn.
  • Abuse: lạm dụng, sự lạm dụng, lạm quyền.

Cụm này được sử dụng nhiều dành cho những ai sử dụng rượu không lành mạnh, phụ thuộc quá nhiều vào nó, bị nó ảnh hưởng đến cuộc sống. Tóm lại, rượu đã ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại lạm dụng nó nữa thì càng nguy hiểm hơn, thật sự không tốt chút nào. Bởi vậy, chúng ta cần nên tránh, hoặc nếu dùng thì ở mức độ vừa phải mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad