Activation fee là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Activation fee là gì?

Activation fee có nghĩa là "phí kích hoạt", tức là chi phí cần thiết để kích hoạt một thứ gì đó. Từ này thường hay xuất hiện trong các nghành liên quan đến dịch vụ, để nói những khoản phí (khoản tiền) được sử dụng.


  • activation: kích hoạt, kích động, khởi động...
  • fee: phí, chi phí, phí tổn, thù lao, học phí, lệ phí...


Activation fee rất phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc viễn thông. Ví dụ, như khi làm một sim điện thoại mới, có thể phải đóng 1 khoản tiền để kích hoạt sim đó thì mới sử dụng được, và khoản tiền đó gọi là "phí kích hoạt" (hay activation fee). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad