Acrostic poem là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Acrostic poem là gì?

Acrostic poem có nghĩa là "bài thơ chữ đầu", tức là bài thơ mà trong đó những chữ cái đầu của mỗi câu có thể ghép lại thành một từ có nghĩa. Trong Anh ngữ và những nước sử dụng ngôn ngữ Anh thì nó như là tên của một thể loại thơ, một dạng thơ cũng tương đối phổ biến.


  • acrostic: chữ đầu, thể thơ chữ đầu.
  • poem: bài thơ, thơ.


Acrostic poem không chỉ xuất hiện trong thơ ca của nước ngoài, mà cả chính trong Tiếng Việt cũng có. Đôi khi, chúng ta có thể bắt gặp trong các bài thơ hoặc cả trong lời bài hát. Kiểu làm thơ này khiến nhiều người thú vị bởi ẩn ý của nó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad