Abcxyz là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Abcxyz là gì?

Abcxyz là chuỗi ký tự trong hệ thống bảng chữ cái, được ghép 3 chữ cái đầu tiên và 3 chữ cái sau cùng mà thành. Vậy abc rồi đến xyz, có nghĩa là từ đầu đến cuối, từ đầu đến đuôi.

Từ này ám chỉ đến việc một người sẽ làm công việc nào đó từ khi nó bắt đầu đến khi kết thúc. Đôi khi cách viết này, còn có nhiều cách ngầm hiểu khác nhau, với những dụng ý khác nhau trong từng tình huống nhất định.

Ngoài ra, những chữ cái này cũng là những chữ cái được sử dụng thường xuyên trong toán học. Chúng thường dùng làm biến hoặc ẩn số trong các bài tập.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad