Public trust là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Public trust là gì?

Public trust dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là "sự tin tưởng của công chúng". Khái niệm này dùng để nói niềm tin được tạo ra bởi một cái gì đó (tôn giáo, khoa học, giáo dục, chính phủ…).

  • Public: công cộng, công chúng, quần chúng, chung, công khai...
  • Trust: tin, tin tưởng, tin cậy, tín nhiệm...

Từ này dùng để đề cập đến niềm tin và sự tin tưởng của số đông nhiều người. Nó thường hay xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các chương trình từ thiện, các tổ chức, cơ quan...

Tóm lại, public trust là thước đo cũng như đánh giá sự tin cậy của công chúng hoặc cộng đồng dành cho một thứ gì đó. Do đó, nó vô cùng quan trọng đối với các hoạt động liên quan đến cộng đồng và xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad