Poacher turned gamekeeper là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Poacher turned gamekeeper là gì?

Poacher turned gamekeeper là cụm từ dùng nói đến một người mà có những hành động hiện tại giống với những hành động mà trước kia họ phản đối. Chẳng hạn như, bạn nói ghét chơi đá bóng, nhưng một thời gian sau lại chơi môn thể thao này, đó có thể gọi là poacher turned gamekeeper.

  • poacher: kẻ săn trộm, người xâm lấn.
  • turned: quay, đổi, lộn lại, đảo ngược.
  • gamekeeper: người canh rừng, người bảo vệ rừng (không cho săn trộm).

Poacher turned gamekeeper tạm dịch sang tiếng Việt theo nghĩa là "kẻ săn trộm trở thành người chống săn trộm". Và ý nghĩa thật sự của câu nói này cũng tương ứng nội dung trên. 

Nó ám chỉ đến việc trở thành một người mà trước đây ta đã từng phản đối. Những hành động, hành vi hoặc con người hiện tại của bạn hoàn toàn ngược lại với những gì mà ngày xưa bạn đã từng, thì nó tương ứng với nghĩa của cụm từ này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad