Hit a brick wall là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Hit a brick wall là gì?

Hit a brick wall nếu dịch sát theo nghĩa tiếng Việt là "va phải một bức tường gạch". Ý nghĩa thật sự của cụm từ này có nghĩa là : gặp phải một chướng ngại vật nào đó, nó cản trở ngăn bước tiến của chúng ta.

Trong đó khi dịch từng từ chúng mang nghĩa như sau:
  • hit: đá, đánh, đập, va phải, ...
  • a: một.
  • brick: gạch, bằng gạch...
  • wall: tường.

Khi ghép từng từ lại và dịch nghĩa thì ta sẽ được một nghĩa gần như tương đương với ngụ ý thật sự của câu nói. Ngoài ra, hit a brick wall ta có thể bỏ đi từ brick thành "hit a wall".  Bên cạnh đó, một cụm từ cũng tương đương đó là run into a brick wall (thay hit bằng run into).

Dễ hiểu hơn, hit a brick wall là một trở ngại mà khiến ta không thể tiếp tục hoặc phát triển được nữa. Nó như một thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh khi gặp vấn đề nào đó khó khăn khiến ta rơi vào bế tắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad