Fugazy là gì? Ý nghĩa của từ fugazy - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Fugazy là gì? Ý nghĩa của từ fugazy

Giải thích fugazy là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa như thế nào, dịch từ fugazy và fugazi sang nghĩa tiếng Việt.

fugazy la gi

Fugazy là gì?

Fugazy là một từ lóng (slang) trong tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "giả, giả mạo, không thật". Đôi khi, fugazy có thể được viết thành fugazi, tức thay "y" bằng "i", 2 kiểu viết này có cùng cách hiểu với nhau.

Nó không phải là từ chính thống, chỉ được xem như slang (từ lóng), nên không được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh.

Từ đồng nghĩa:
+ fake: giả, làm giả, đồ giả, làm gian...
+ forgery: giả mạo, bịa đặt...
+ counterfeit: giả đò, giả vờ, vật giả, giấy bạc giả...
+ phony: không chính hãng, lừa đảo...

Phân tích từ fugazy

Theo một số nguồn tin thì fugazy được cho là có nguồn gốc bởi từ lóng cổ trong tiếng Ý, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa xác định được chính xác từ gốc của nó.

Trong nhiều trường hợp, ta có thể sẽ thấy nó xuất hiện đâu đó trên mạng internet. Đặc biệt, trong các mẫu hội thoại và trò chuyện giữa 2 hoặc nhiều người với nhau, họ đề cập đến một thứ gì đó không thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad