Backstory là gì? Ý nghĩa của từ backstory - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Backstory là gì? Ý nghĩa của từ backstory

Giải thích backstory là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ backstory hay back-story sang nghĩa tiếng Việt.

backstory la gi

Backstory là gì?

Backstory là từ dùng để mô tả những sự việc xảy ra trước đó, tức những sự việc đã xảy ra trước khi những việc hiện tại xảy ra. Để cho dễ hiểu hơn, hãy lấy ví dụ về người, backstory của một người là sao?

Đó là những việc đã diễn ra với người đó trước khi mà bạn nhìn thấy hoặc biết về người đó, chẳng hạn như: trước lúc yêu bạn thì người đó đã yêu một người khác. Việc yêu một người khác trước lúc gặp bạn, đó chính là backstory.

Backstory được cho là từ ghép bởi 2 từ "back" và "story". Ngoài ra nó còn có nhiều cách viết khác cũng có ý nghĩa tương tự: back story, background story, back-story, hoặc background. Chúng đều có cùng ngữ nghĩa, và hoàn toàn có thể thay thế cho nhau.

+ Back: cũ, đã qua, lộn lại, trở lại, ngược, đằng sau, hậu.
+ Story: truyện, câu truyện, chuyện, cốt truyện, tiểu sử, quá khứ, sự tường thuật.

Ta sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của từ này khi nhìn vào nghĩa 2 từ trên. Ta có thể hiểu backstory theo các nghĩa "câu chuyện đã qua", "quá khứ đã qua"...

Phân tích từ backstory

Backstory thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực phim ảnh, khi đề cập đến vấn đề cốt truyện. Chúng sẽ giải thích cho cốt truyện chính hoặc câu chuyện hiện tại về những vấn đề nào đó còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, trong các tác phẩm văn học hay kịch nghệ, từ này cũng xuất hiện khá nhiều. Backstory như là tiền truyện, giải thích bổ sung cho những yếu tố còn thiếu sót và cần được giải đáp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad