Test taker là gì? Ý nghĩa của test taker - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Test taker là gì? Ý nghĩa của test taker

Giải thích test taker là gì trong tiếng Anh, từ này có nghĩa ra sao, dịch test taker sang tiếng Việt.

test taker la gi

Test taker là gì?

Test taker có nghĩa là "người làm kiểm tra" khi dịch sang tiếng Việt. Để hiểu rõ hơn cụm từ này, ta sẽ tách nó ra thành 2 từ riêng biệt để phân tích ngữ nghĩa.

+ Test: kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm, thử thách, phân tích, thử...
+ Taker: người nhận một đề nghị, người làm, người tiếp nhận...

Từ taker có nguồn gốc bởi từ take thêm hậu tố -er vào, take có nghĩa: cầm, giữ, nắm, làm, bắt được, chiếm được, mang, mang theo, mang đi, đem đến, đưa, dẫn, lấy, chọn...

Phân tích test taker

Test taker có thể được hiểu là người mà sẽ đứng ra làm test, tức người sẽ làm "kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm". Họ có nhiệm vụ phải làm những việc đó, hoặc có thể họ là người được chọn.

Đôi khi, những bài kiểm tra đó xuất hiện dưới dạng trắc nghiệm, hoặc bất cứ hình thức nào khác. Trong một số lĩnh vực, nó dùng để đánh giá về độ hiểu biết kiến thức của một người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad