Ple là gì? Ý nghĩa của từ ple - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Ple là gì? Ý nghĩa của từ ple

Giải thích từ ple là gì và có ý nghĩa ra sao, có phải ple là viết tắt của từ gì hay không, dịch ple sang nghĩa tiếng Việt.

ple la gi

Ple là gì?

Ple là từ dùng để mô tả âm thanh khi lè lưỡi ra, ple còn có cách viết khác là plè. Ngoài ra, còn có nhiều dạng biến tấu khác nữa, chẳng hạn: plez, plèz...

Nó được sử dụng trong ngôn ngữ nhắn tin, như một cách để trêu chọc người khác, giống như le lưỡi và "lêu lêu" vậy. Bên cạnh đó khi ai đó muốn nhấn mạnh hơn thì sẽ thêm nhiều chữ ple hơn ở phía sau: ple ple ple.

Giới trẻ thuộc nhóm đối tượng dùng từ này nhiều nhất, nó khá phổ biến trên mạng internet, đặc biệt ở những trang mạng xã hội (facebook, twitter, instagram, zalo...).

Ple là viết tắt của từ gì?

Ple là cách hiểu viết tiếng Việt của hành động le lưỡi trêu chọc "lêu lêu", ngoài ra nó còn có thể là viết tắt của nhiều cụm từ khác trong tiếng Anh.

Một số kiểu ple viết tắt:
+ Personal Learning Edition: Phiên bản học tập cá nhân.
+ Programmable Legal Entities: Các thực thể pháp lý có thể lập trình.
+ Protein Losing Enteropathy: bệnh lý mất protein.
+ Palestine: đất nước Palestine.
+ Pleasurable: rất vui.
+ Product Line Engineering: kỹ thuật dòng sản phẩm.
+ Professional Level Exam: thi trình độ chuyên môn.
+ Please Look Elsewhere: xin vui lòng tìm nơi khác.
+ Partnership for Leaders in Education: Quan hệ đối tác cho các nhà lãnh đạo trong giáo dục.
+ Participatory Learning Experience: Kinh nghiệm học tập có sự tham gia.
+ Power Line Ethernet: đường dây Ethernet.
+ Partial Lunar Eclipse: Nguyệt thực một phần.
+ Photo Luminescence Excitation: Kích thích ảnh phát quang.
+ Public Legal Education: Giáo dục pháp luật công cộng.
+ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad