Look at me là gì? Ý nghĩa của look at me - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Look at me là gì? Ý nghĩa của look at me

Giải thích look at me là gì trong tiếng Anh, nó có nghĩa ra sao, dịch từ look at me sang tiếng Việt.

look at me la gi

Look at me là gì?

Look at me có nghĩa là "nhìn tôi này" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Nó được sử dụng như một câu cảm thán trong tiếng Anh, thường có dấu chấm than phía sau: look at me! .

+ Look: nhìn, xem, dòm, ngó, để ý, chú ý, nhìn thẳng, coi, vẻ mặt, nét mặt, để ý, lưu ý, hướng về, ngoại hình, nhan sắc, phong cách...
+ At: vào, tại, khi, lúc, ở, về gì...
+ Me: tôi, tao, tớ, qua...

Phân tích look at me

Look at me dùng để mô tả lời nói của một người, nhằm gây sự chú ý đối với người khác. Người ta dùng từ này để kêu gọi hãy nhìn vào họ, tập trung vào họ, hoặc xem họ làm một thứ gì đó.

Ví dụ: Don't look at him, look at me! (đừng nhìn vào anh ta nữa, nhìn anh này).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad