Lẻo mép là gì? Ý nghĩa của lẻo mép - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Lẻo mép là gì? Ý nghĩa của lẻo mép

Giải thích từ lẻo mép là gì trong tiếng Việt, lẻo mép có ý nghĩa như thế nào và dịch sang tiếng Anh ra sao.

leo mep la gi

Lẻo mép là gì?

Lẻo mép là "nói nhanh, hay nói vô ích, nói một cách nịnh bợ, nói nhiều, giỏi tráo trở, lật lọng hay biện minh giải thích...".

Ví dụ: Anh ấy là một tên lẻo mép.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với lẻo mép

Đồng nghĩa: ba hoa, tráo trở, xạo sự, lý sự, ba xạo, ngụy biện...
Trái nghĩa: ít nói, trầm lặng, chân thành, chân thật, nói được làm được, nói ít làm nhiều...

Lẻo mép tiếng Anh là gì?

Lẻo mép tiếng Anh là loquacious, gas - bag, unctuous. Một số từ tương đương unctuous là: ingratiating, groveling, cringing, hypocritical, insincere, smooth, slick, slippery, greasy, slimy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad