Green line là gì? Ý nghĩa của green line - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Green line là gì? Ý nghĩa của green line

Giải thích green line là gì trong tiếng Anh, nó có nghĩa ra sao, dịch từ green line sang tiếng Việt.

green line la gi

Green line là gì?

Green line khi dịch sang nghĩa tiếng Việt tạm hiểu là "vạch màu xanh lá cây". Tuy nhiên, đây không phải nghĩa được hiểu phổ biến của nó, những nghĩa đó sẽ được giải thích ở phần sau. Trước hết, hãy xem xét nghĩa của từng từ.

+ Green: màu xanh lá cây, lục, xanh tươi, tươi, đầy sức sống, thanh xuân, cây cỏ, tuổi xuân, ngây thơ, cả tin, chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề...
+ Line: dây, vạch, đường kẻ, đường, tuyến, hàng, dòng, câu, bậc, lối, dãy, ranh giới, giới hạn, dòng dõi, dòng giống, nghành, phạm vi, chuyên môn, sở trường, đường xích đạo...

Phân tích green line

Green line có thể được dùng mô tả ranh giới phân định giữa 2 hoặc nhiều cộng đồng có mối quan hệ thù địch với nhau. Chẳng hạn như ở Lebanon, có một ranh giới giữa Christian East Beirut và Moslem West Beirut.

Hiểu sâu xa hơn, nó mang ý nghĩa như một đường kẻ dùng để phân chia, do 2 hoặc nhiều bên đã thống nhất quyết định. Và tại đó, chúng ta ngầm hiểu họ sẽ chung sống hòa bình (green).

Ngoài ra, còn có một công nghệ có tên Green Line, tức công nghệ thân thiện với môi trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad