God complex là gì? Ý nghĩa của god complex - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

God complex là gì? Ý nghĩa của god complex

Giải thích god complex là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ god complex sang nghĩa tiếng Việt.

god complex la gi

God complex là gì?

God complex có nghĩa là "chúa rắc rối" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Có thể dễ dàng hiểu nghĩa của God complex bằng cách tách ra 2 từ riêng biệt.

+ God: thần, chúa, trời, thượng đế, thần linh, thần thánh...
+ Complex: phức tạp, rắc rối, rối rắm, liên hợp, phức cảm, phức hệ, số phức, phức hợp, liên hợp, mở...

Phân tích từ god complex

God complex được dùng để mô tả người có tính cách phiền phúc, rắc rối. Nó cũng có nghĩa tương tự khi dịch sang nghĩa tiếng Việt của chúng ta, tuy nhiên cũng có vài điểm khác biệt.

God complex thường là những người có quyền lực hoặc có quyền kiểm soát (sếp chẳng hạn) trong một lĩnh vực nào đó, họ trở nên kiêu căng và lạm dụng quyền lực của bản thân, coi người khác thấp kém hơn. Họ thường có suy nghĩ không tốt về người khác, cho rằng những hành động của họ luôn là tiêu chuẩn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad