Gazillion là gì? Ý nghĩa của từ gazillion - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Gazillion là gì? Ý nghĩa của từ gazillion

Giải thích gazillion là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ gazillion sang nghĩa tiếng Việt.

gazillion la gi

Gazillion là gì?

Gazillion là một từ lóng (không chính thức), được sử dụng để mô tả cho một con số rất lớn hoặc một số lượng rất lớn. Gazillion được cho là bắt nguồn bởi từ "million", "million" dịch sang tiếng Việt có nghĩa "triệu, một triệu".

Một số từ dùng để chỉ số lượng, số đếm khác như:
+ hundred: 100, trăm, một trăm.
+ thousand: 1.000, ngàn, một ngàn.
+ million: 1.000.000, triệu
+ billion: 1.000.000.000, tỉ, một tỉ, tỷ.
+ trillion: 1.000.000.000.000.
+ quadrillion: 1.000.000.000.000.000.

Phân tích từ gazillion

Như đã đề cập ở phần trên thì gazillion là con số/ số lượng cực kì lớn. Lớn đến mức không thể nào đếm được, cũng như không thể nào xác định được.

Tuy nhiên, nó không được xem là một từ chính thức, hay còn gọi là "informal" (không chính thức, không hợp thức, không hợp pháp) trong tiếng Anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad