Future proof là gì? Ý nghĩa của future proof - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Future proof là gì? Ý nghĩa của future proof

Giải thích future proof là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ future proof sang nghĩa tiếng Việt.

future proof la gi

Future proof là gì?

Future proof là một từ để mô tả về một sản phấm, dịch vụ hay hệ thống công nghệ nào đó mà không có khả năng lỗi thời. Nó có thể được viết thành future-proof hay future-proofing đều được.

Tạm dịch sát sang tiếng Việt có nghĩa là "sự thử thách tương lai". Tuy nhiên, thực chất khi dịch như vậy không hoàn toàn chính xác với nghĩa của nó cho lắm.

+ Future: tương lai, sẽ tới, thuộc về ngày sau.
+ Proof: bằng chứng, bản thử, chứng cứ, thử thách, sự thí nghiệm, sự thử.

Phân từ future proof

Future proof như đã được đề cập ở phần trên, nó được hiểu như một sản phẩm mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi tương lai. Hay nói cách khác, nó không cần phải cập nhật quá nhiều vì sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật - công nghệ.

Những sản phẩm như vậy trong thực tế rất ít, đòi hỏi phải có một tầm nhìn tuyệt vời và đầy sáng tạo của chính những cá nhân hay tổ chức tạo ra chúng.

Sản phẩm đó phải "đi tắt đón đầu", và giảm thiểu đến mức tối đa sự tác động của những biến đổi trong tương lai sau này. Điều này thật sự rất khó, bởi công nghệ luôn luôn thay đổi và có chiều hướng ngày càng tiên tiến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad