Deep love là gì? Ý nghĩa của deep love - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Deep love là gì? Ý nghĩa của deep love

Giải thích deep love là gì trong tiếng Anh, deep love có ý nghĩa như thế nào khi được dịch sang tiếng Việt.

Deep love là gì?

Deep love có nghĩa là "tình yêu sâu sắc" khi dịch sang tiếng Việt.

Deep: sâu sắc, sâu xa, khó lường, mải mê, miệt mài, đắm chìm vào, vô cùng, hết sức, sậm, trầm, xảo trá, sâu kín... Deep là tính từ, danh từ hoặc trạng từ.

Love: yêu, tình yêu, ái tình, tình thương, cảm tình, sự âu yếm, sự trìu mến, thương, luyến ái... Love là danh từ hoặc động từ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad