Á khẩu nghĩa là gì? Ý nghĩa của á khẩu - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Á khẩu nghĩa là gì? Ý nghĩa của á khẩu

Giải nghĩa á khẩu là gì trong tiếng Việt, á khẩu có ý nghĩa như thế nào và dịch sang tiếng Anh ra sao.

a khau la gi

Á khẩu là gì?

Á khẩu là "câm, không nói thành lời, không nói được, đang nói giữa chừng thì khựng lại và không nói nữa...".

Ví du: Sao cô không tiếp tục tranh cãi với tôi nữa? Cô bị á khẩu rồi à?

Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa

Đồng nghĩa: câm, im lặng, không nói, cứng họng, mất tiếng...
Trái nghĩa: nói, nói nhiều, hoạt ngôn, luyên thuyên...

Á khẩu tiếng anh là gì?

Á khẩu tiếng Anh là speechless, aphasia. Ngoài ra còn có một số từ tương đương, như: dumb, dumbfounded, lost the words, dumbstruck, silent, mum, mute, inarticulate...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad