YSVW là gì? Ý nghĩa của từ ysvw - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

YSVW là gì? Ý nghĩa của từ ysvw

Từ ysvw là gì và ý nghĩa ra sao, có đúng ysvw là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Tra cứu, giải thích khi nó xuất hiện trong tin nhắn, trên internet.

ysvw là gì

YSVW là gì ?

YSVW là “You're So Very Welcome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YSVW

YSVW có nghĩa “You're So Very Welcome” dịch sang tiếng Việt là “Không có chi”, "Không có gì đâu", "Đừng quá khách sáo".

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "Y" trong "You're", "S" trong "So", "V" trong "Very" , và "W" trong "Welcome".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ You're: bạn là.
+ So: quá, vì vây, nên.
+ Very: rất, hết sức, thật.
+ Welcome: chào đón, hoan nghênh.

YSVW là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng YSVW là “You're So Very Welcome”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác ysvw là gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad