ILYWAMH là gì? Nghĩa viết tắt của từ ilywamh - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

ILYWAMH là gì? Nghĩa viết tắt của từ ilywamh

Từ ilywamh là gì và ý nghĩa ra sao, có đúng ilywamh là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? 

ilywamh là gì

ILYWAMH là gì ?

ILYWAMH là “I Love You With All My Heart ” trong tiếng Anh. Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "I", "L" trong "Love", "Y" trong "You" , "W" trong "With", "A" trong "All", "M" trong "My", và "H" trong "Heart".

Ý nghĩa của từ ILYWAMH

ILYWAMH có nghĩa “I Love You With All My Heart ” dịch sang tiếng Việt là “Anh yêu em bằng tắt cả trái tim”.

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ I: tôi, anh, em.
+ Love: yêu, tình yêu.
+ You: bạn, em, anh.
+ With: với.
+ All: tất cả.
+ My: của (tôi, anh, em).
+ Heart: trái tim, con tim.

ILYWAMH là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng ILYWAMH là “I Love You With All My Heart ”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác ilywamh là gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad