IKMTY là gì? Nghĩa viết tắt của từ ikmty - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

IKMTY là gì? Nghĩa viết tắt của từ ikmty

Trên internet thì ikmty là gì và ý nghĩa ra sao, có đúng ikmty là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt và Anh như thế nào? 

ikmty là gì

IKMTY là gì ?

IKMTY là “I Know More Than You” trong tiếng Anh, đây là một từ được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "I" , "K" trong "Know", "M" trong "More", "T" trong "Than" và "Y" trong "You".

Ý nghĩa của từ IKMTY

IKMTY có nghĩa “I Know More Than You” dịch sang tiếng Việt là “tôi biết nhiều hơn bạn”.

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ I: tôi.
+ Know: biết.
+ More: nhiều hơn, hơn nữa.
+ Than: hơn (diễn đạt sự so sánh).
+ You: bạn, các bạn.

IKMTY là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt của IKMTY là “I Know More Than You”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác ikmty là gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad