IDEK là gì? Ý nghĩa của từ idek - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

IDEK là gì? Ý nghĩa của từ idek

Từ idek là gì và ý nghĩa ra sao, có đúng idek là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? 

idek là gì

IDEK là gì ?

IDEK là “I Don't Even Know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDEK

IDEK có nghĩa “I Don't Even Know” dịch sang tiếng Việt là “tôi thậm chí còn không biết”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "I" , "D" trong "Don't", "E" trong "Even", và "K" trong "Know".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ I: tôi.
+ Don't: không.
+ Even: thậm chí.
Know: biết.

IDEK là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng IDEK là “I Don't Even Know”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác idek là gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad